Yesterday | Tomorrow

BeachFire Bar & Grill

Address 204 Avenida Del Mar Ste D
CitySan Clemente
Phone(949) 366-3232
WebSite https://www.beachfire.com/events
Facebook https://www.facebook.com/BeachFireRestaurantSanClemente/
Instagram https://www.instagram.com/beachfiresc/

BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Mark Paul Band, 7/17/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Jackie Pember, 7/18/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Jason Feddy, 7/19/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Telesound, 7/19/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Anesha Rose, 7/20/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Tropical Drip, 7/20/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, The Lovelies, 7/21/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Cover Me Badd, 7/24/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Will & Gary, 7/25/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Lee Roy, 7/26/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Saltwater Kings, 7/26/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Hans & Janine, 7/27/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Bunch O' Guys, 7/27/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Tje Beatrppts w Kaspm Feddy, 7/28/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Scott Gronsky, 7/28/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Gianna Carter, 7/31/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/1/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Jackie Pember, 8/2/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Jason Bohen Band, 8/2/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/3/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/3/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/4/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/7/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/8/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/9/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/9/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/10/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/10/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/11/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/14/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/15/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/16/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/16/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/17/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/17/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/18/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/21/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/22/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/23/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/23/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/24/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/24/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/25/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/28/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/29/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/30/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/30/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/31/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 8/31/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/1/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/4/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/5/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/6/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/6/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/7/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/7/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/8/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/11/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/12/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/13/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/13/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/14/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/14/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/15/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/18/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/19/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/20/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/20/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/21/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/21/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/22/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/25/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/26/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/27/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/27/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/28/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/28/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 9/29/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/2/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/3/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/4/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/4/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/5/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/5/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/6/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/9/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/10/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/11/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/11/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/12/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/12/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/13/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/16/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/17/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/18/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/18/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/19/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/19/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/20/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/23/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/24/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/25/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/25/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/26/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/26/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/27/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/30/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 10/31/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/1/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/1/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/2/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/2/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/3/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/6/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/7/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/8/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/8/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/9/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/9/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/10/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/13/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/14/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/15/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/15/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/16/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/16/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/17/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/20/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/21/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/22/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/22/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/23/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/23/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/24/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/27/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/28/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/29/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/29/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/30/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 11/30/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/1/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/4/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/5/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/6/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/6/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/7/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/7/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/8/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/11/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/12/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/13/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/13/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/14/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/14/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/15/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/18/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/19/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/20/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/20/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/21/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/21/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/22/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/25/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/26/2024, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/27/2024, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/27/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/28/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/28/2024, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 12/29/2024, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/1/2025, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/2/2025, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/3/2025, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/3/2025, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/4/2025, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/4/2025, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/5/2025, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/8/2025, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/9/2025, 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/10/2025, 4:00 pm - 7:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/10/2025, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/11/2025, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/11/2025, 8:00 pm - 11:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/12/2025, 2:00 pm - 5:00 pm
BeachFire Bar & Grill, San Clemente, Live Music, 1/18/2025, 8:00 pm - 11:00 pm

Back to list

To have your event listed here, please contact events@locallivemusic.us

Powered by EmpowerLogic Studio